O firmie

Property Lease Fund S.A. jest funduszem leasingowym specjalizującym się w leasingu nieruchomości komercyjnych. Od 17 października 2013 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Obecnie Spółka, po okresie wielu prób otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych, poszukuje nowych rozwiązań dla kontynuowania działalności.