Akcjonariat

AKCJONARIUSZ

SERIA

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W GŁOSACH

Marcin Pawłowski

A, B, C, D

1 850 000

2 350 000

66,07%

71,21%

Pozostali (free float)

B, C

950 000

950 000

33,93%

28,79%

Razem

2 800 000

3 300 000

100%

100%