Osoby

Zarząd

Zgodnie z §24 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, z czego jeden z członków powoływany jest na stanowisko Prezesa. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołany został przez Założycieli. Każdy kolejny Członek Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

Obecnie Zarząd Spółki składa się z jednego członka, w osobie Pana Marcina Pawłowskiego.

IMIĘ I NAZWISKOSTANOWISKOKADENCJA
ODDO
Marcin PawłowskiPrezes Zarządu02.07.201802.07.2023

 

Rada Nadzorcza

Zgodnie z §20 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało do składu Rady Nadzorczej pięciu członków. Kadencje uległy zakończeniu, ale mandaty sprawowane są do momentu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

IMIĘ I NAZWISKOSTANOWISKOKADENCJA
ODDO
Zbigniew LigmannPrzewodniczący Rady Nadzorczej28.06.201628.06.2019
Michał DamekCzłonek Rady Nadzorczej28.06.201628.06.2019
Jakub DroździokCzłonek Rady Nadzorczej28.06.201628.06.2019
Piotr Kubica Członek Rady Nadzorczej28.06.201628.06.2019
Bartosz PawłowskiCzłonek Rady Nadzorczej28.06.201628.06.2019